Facultatea de Științe

Burse sociale

Studenţii eligibili vor transmite dosarul electronic la adresa de e-mail a secretariatului Departamentului de Chimie (gheorghitaramona11@gmail.com) în perioada 4-25 februarie 2022.

După primirea confirmării conformității documentelor digitale, dosarele cu documentele în original trebuie transmise prin poștă, la adresa Str. Calea București, nr. 107 I, Craiova, Dolj, până la data de 2 martie 2022 (data poștei).