Facultatea de Științe

Admitere

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE

LicențăI-Biochimie tehnologica
II-Chimie farmaceutica
MasterChimia compusilor biologic activi
Documente necesare înscriere
  • Diploma de bacalaureat sau adeverinţa tip de promovare a examenului naţional de bacalaureat; foaie maticolă studii liceale
  • Diplomă/adeverință licență și foaie matricolă studii de licență (în cazul absolvenților unui alt program de studii de licență sau pentru candidații la ciclul de master)
  • Certificatul de naştere;
  • Carte de identitate;
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de medicul de familie, cabinetele medicale şcolare, policlinici teritoriale;
  • 2 fotografii tip buletin;
  • Chitanţa, doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere (dacă plata nu a fost efectuată prin modulul de admitere) sau acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe pentru candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială, eliberate de DGASPC, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţa pentru copiii personalului didactic/didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, conform legii. Pentru alte situaţii speciale, candidatul va transmite pe emailul de admitere al facultăţii o cerere de scutire de taxă, în baza documentelor doveditoare).