Facultatea de Științe

Comisii

COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Conf.dr. Nicoleta Cioateră – președinte
 2. Conf.dr. Cristian Tigae
 3. Prof.dr. Cristina Băbeanu

COMISIA PENTRU PROBLEME STUDENȚEȘTI

 1. Conf.dr. Anca Moanță – președinte
 2. Lect.dr. Aurelian Dobrițescu
 3. Stud. Ioana Hîrșovoiu

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 1. Prof.dr. Mihaela Mureșeanu – președinte
 2. Conf.dr. Paul Chiriță
 3. Lect.dr. Elena Badea

COMISIA PENTRU BAZA MATERIALĂ ȘI FINANȚARE

 1. Conf.dr. Nicoleta Cioateră – președinte
 2. Conf.dr. Cristian Tigae
 3. Lect.dr. Georgeta Ciobanu

COMISIA PENTRU RELAȚII INTERNAȚIONALE

 1. Conf.dr. Nicoleta Cioateră – președinte
 2. Prof.dr. Mihaela Mureșeanu
 3. Lect.dr. Cătălina Ionescu

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

 1. Conf.dr. Anca Moanță – președinte
 2. Prof.dr. Geoge Brătulescu
 3. Conf.dr. Cristian Tigae
 4. Conf.dr. Nicoleta Cioateră
 5. Lect.dr. Georgeta Ciobanu – secretar

COMISIA PENTRU ANALIZA REZULTATELOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ

 1. Prof.dr. Cristina Băbeanu
 2. Conf.dr. Anca Moanță
 3. Tutorii de an

COMISIA PENTRU APLICAREA SISTEMULUI DE CREDITE

 1. Conf.dr. Nicoleta Cioateră – președinte
 2. Conf.dr. Cristian Tigae
 3. Prof.dr. George Brătulescu

DECANDIRECTOR DE DEPARTAMENT
Conf. dr. Cristian TigaeConf. dr. Nicoleta Cioateră