Facultatea de Științe

Despre noi

Anul 1959 a marcat înfiinţarea unei noi unităţi de învăţământ universitar în Craiova, intitulată Institutul Pedagogic de 3 ani, care reunea Facultatea de Matematică, Facultatea de Fizică-Chimie, Facultatea de Filologie şi Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole.

În anul universitar 1966-1967, sub egida nou înfiinţatei instituţii de învăţământ superior Universitatea din Craiova (prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 894 din 27 august 1965), s-a constituit Facultatea de Chimie, cu specializarea Fizică-Chimie – 5 ani (cursuri de zi).

Facultăţile de Matematică şi Chimie, integrate în comunitatea academică iniţială a Universităţii, îşi modifică structura în 1974, prin reunirea lor într-o singură entitate: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii. Din cele 8 secţii ale facultăţilor de Matematică şi Fizică-Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii au rămas doar 4 (Matematică, Informatică, Fizică şi Tehnologie chimică şi anorganică), cărora li s-a adăugat cea de Tehnologie chimică organică (nou înfiinţată).

În anul 1990 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi-a schimbat titulatura în Facultatea de Ştiinţe. Anul universitar 1990-1991 a debutat cu reînfiinţarea specializării Chimie, 5 ani, cursuri de zi, care a funcţionat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe până în anul 2000, când Senatul Universităţii din Craiova a hotărât reorganizarea specializărilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe prin înfiinţarea Facultăţii de Fizică şi a Facultăţii de Chimie.

Începând cu anul universitar 2011/2012, Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică şi Facultatea de Matematică şi Informatică, se comasează formând Facultatea de Ştiinţe Exacte, în cadrul căreia va funcționa Departamentul de Chimie.

În anul universitar 2013-2014, odată cu includerea Departamentului de Geografie în structura Facultății de Ştiinţe Exacte, se produce adoptarea denumirii Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii.

În prezent Departamentul de Chimie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe constituite în 2015, asigură un mediu educaţional conform standardelor europene, prin cele trei cicluri de studii universitare: Licenţă – Specializările Biochimie Tehnologică, Chimie Farmaceutică; Master – Specializările Chimia Compușilor Biologic Activi, Calitatea Mediului; Doctorat – Domeniile Electrochimie și Coroziune, Chimie Analitică.