Facultatea de Științe

Conducere

Director Departament

Conf.dr. Nicoleta Cioateră

Membri Consiliul Departamentului

Prof.dr. Mihaela Mureșeanu

Lect.dr. Aurelian Dobrițescu