Facultatea de Științe

EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2022,  PENTRU SPECIALIZAREA BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

SE VA SUSŢINE ASTFEL:

PROBA SCRISĂ:

 04.07.2022, ORA 1000, SALA BB 309, (accesul în sală se face până la ora 930)

PREZENTARE LUCRARE DE LICENŢĂ:

06.07.2022, ORA 900, SALA BB 309

STUDENŢII TREBUIE SĂ AIBĂ ÎN SALA DE EXAMEN

CARTEA DE IDENTITATE